BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rekrutacja na studia


  Wersja z dnia: 30.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja terminów w związku z czasowym ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Wersja z dnia: 30.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

  Wersja z dnia: 14.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

  Wersja z dnia: 21.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  Wersja z dnia: 14.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie